Integritetspolicy | Best Stay In

Integritetspolicy

Här hittar du allt du behöver veta om cookies, data och mer.

Ett kort förord till alla haters och varningsadvokater: Vi gör vårt bästa här och tar dataskyddet mycket, mycket seriöst. Vi samlar inte in personuppgifter på vår webbplats och uppdaterar ständigt våra dataskyddsbestämmelser. Vår partner Booking hanterar betalningstransaktioner och även hantering av personuppgifter.

1) Introduktion och kontaktinformation för den ansvariga

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I följande informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla data som du personligen kan identifieras med.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är Jan Krause, Best Stay In, Auf der Heide 18, 53567 Asbach, Tyskland, Tel.: +49 2683 9665464, Fax: +49 2683 9665465, E-post: [email protected]. Den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och andra konfidentiella innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga). Du kan känna igen en krypterad anslutning på teckensträngen "https://" och låssymbolen i din webbläsares adressfält.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Vid endast informativ användning av vår webbplats, det vill säga om du inte registrerar dig eller skickar information till oss på annat sätt, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare överför till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande data, som är tekniskt nödvändiga för att visa webbplatsen för dig:

 • Den besökta webbplatsen
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängd av skickade data i byte
 • Källa/hänvisning från vilken du kom till sidan
 • Använd webbläsare
 • Använd operativsystem
 • Använd IP-adress (eventuellt: i anonymiserad form)

Bearbetningen sker enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Data överförs inte eller används på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera server-loggfiler om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Hosting & Content-Delivery-Nätverk

Cloudflare

Vi använder ett innehållsleveransnätverk från följande leverantör: Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA

Den här tjänsten gör det möjligt för oss att leverera stora mediafiler som grafik, sidinnehåll eller skript snabbare via ett nätverk av regionalt fördelade servrar. Bearbetningen sker för att skydda vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats enligt artikel 6.1 lit. f GDPR. Vi har ingått ett avtal om databehandling med leverantören som säkerställer skyddet av våra besökares data och förbjuder obehörig vidarebefordran till tredje part.

För överföring av data till USA hänvisar leverantören till standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av den europeiska dataskyddsnivån.

4) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen avslutats, det vill säga efter att du stängt din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (cookies från tredje part) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (persistenta cookies). När cookies ställs in samlar de in och bearbetar viss användarinformation, såsom webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden, i individuell omfattning. Persistenta cookies raderas automatiskt efter en förutbestämd tid, som kan variera beroende på cookien.

Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi har implementerat, sker behandlingen enligt artikel 6.1 lit. b GDPR antingen för att genomföra avtalet eller enligt artikel 6.1 lit. f GDPR för att skydda våra berättigade intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.

Vi samarbetar eventuellt med reklampartner som hjälper oss att göra vårt internetutbud mer intressant för dig. I detta syfte lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Om vi samarbetar med ovan nämnda reklampartner kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i respektive stycke nedan.

Observera att du kan konfigurera din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du accepterar dem eller om du avvisar cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sv-se/microsoft-edge/tillfälligt-tillåta-cookies-och-webbplatsdata-i-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sv&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5) Kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in när du använder ett kontaktformulär framgår av det aktuella kontaktformuläret. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och den tekniska administrationen som är förknippad med detta.

Rättslig grund för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse i att besvara din förfrågan enligt artikel 6.1 lit. f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6.1 lit. b GDPR. Dina uppgifter raderas när din förfrågan har behandlats slutgiltigt. Detta är fallet när omständigheterna visar att det aktuella ärendet har avslutats och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringskrav.

6) Online-marknadsföring

6.1 Facebook Pixel för att skapa anpassade målgrupper med utökad data matchning (med cookie-samtyckesverktyg)
Inom vår online-tjänst används så kallade "Facebook-Pixel" från det sociala nätverket Facebook i läget för utökad data matchning, som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Baserat på sitt uttryckliga samtycke, när en användare klickar på en av oss placerad annons som visas på Facebook, läggs ett tillägg till URL:en för vår länkade sida av Facebook Pixel. Därefter skrivs denna URL-parameter i användarens webbläsare via en cookie, som vår länkade sida själv ställer in. Dessutom samlas specifika kunddata, såsom e-postadressen, som vi samlar in på vår webbplats som är länkad till Facebook-annonsen vid händelser som köpavslut, kontoregistreringar eller registreringar, av denna cookie (utökad data matchning). Cookien läses sedan av Facebook Pixel och möjliggör en vidarebefordran av data, inklusive de specifika kunddata, till Facebook.
Med hjälp av Facebook-Pixel med utökad data matchning kan Facebook å ena sidan exakt bestämma besökarna på vår online-tjänst som målgrupp för visning av annonser (s.k. "Facebook-Ads"). Följaktligen använder vi Facebook-Pixel med utökad data matchning för att visa de Facebook-Ads som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som bestäms utifrån de besökta webbsidorna) som vi överför till Facebook (s.k. "Custom Audiences"). Med hjälp av Facebook-Pixel med utökad data matchning vill vi också säkerställa att våra Facebook-Ads motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är störande. På så sätt kan vi fortsätta att utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (s.k. "Conversion"). Jämfört med standardvarianten av Facebook Pixel hjälper funktionen för utökad data matchning oss att bättre mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer genom att fånga fler tilldelade konverteringar.
Alla överförda data lagras och bearbetas av Facebook, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda data för egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks dataskyddspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Data kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.
Dessa bearbetningsprocesser sker endast med uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR.
Ett samtycke till användning av Facebook-Pixel får endast ges av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre än så, ber vi dig att be dina vårdnadshavare om tillstånd.
Informationen som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där, och det kan också ske en överföring till servrarna för Meta Platforms Inc. i USA. Du kan återkalla ditt givna samtycke när som helst med effekt för framtiden. För att utöva din återkallelse, ta bort kryssrutan bredvid inställningen för "Facebook Pixel" i det "Cookie-Consent-Tool" som är inbäddat på webbplatsen.

6.2 AWIN Performance Advertising-nätverk

Vi deltar i följande leverantörs affiliate-program: AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland

I detta sammanhang har vi placerat länkar på vår webbplats som leder till erbjudanden på leverantörens eller tredje parters webbplatser ("partnersidor").

För att mäta framgången med en affiliate-länk, utvärdera beställningar som genereras via en sådan länk och motsvarande avräkning av provisionsbetalningar använder leverantören cookies och/eller jämförbara tekniker som i princip sätts på partnersidorna och för vilka vi inte är ansvariga för dataskydd. I detta sammanhang behandlar leverantören regelbundet också IP-adressen och eventuellt ytterligare enhetsinformation.

Alla ovan beskrivna behandlingar, särskilt läsning eller lagring av information på den enhet du använder, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan återkalla ditt en gång givna samtycke när som helst för framtiden genom att använda cookie-samtyckeshanteringsalternativen på partnersidorna.

6.3 Booking.com partnerprogram

Vi deltar i följande leverantörs affiliate-program: Booking.com B.V. Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna

I detta sammanhang har vi placerat länkar på vår webbplats som leder till erbjudanden på leverantörens webbplatser eller tredje part ("partnersidor").

För att mäta framgången med en affiliate-länk, utvärdera beställningar som genereras via en sådan länk och motsvarande avräkning av provisionsbetalningar använder leverantören cookies och/eller jämförbara tekniker som i princip sätts på partnersidorna och för vilka vi inte är ansvariga för dataskydd. I detta sammanhang behandlar leverantören regelbundet också IP-adressen och eventuellt ytterligare enhetsinformation.

Alla ovan beskrivna behandlingar, särskilt läsning eller lagring av information på den enhet du använder, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan återkalla ditt en gång givna samtycke när som helst med effekt för framtiden genom att använda cookie-samtyckeshanteringsalternativen på partnersidorna.

6.4 Check24-partnerprogram

Vi deltar i följande leverantörs affiliate-program: TARIF CHECK24 GmbH, Zollstraße 11b, 21465 Wentorf, Tyskland

I detta sammanhang har vi placerat länkar på vår webbplats som leder till erbjudanden på leverantörens eller tredje parts webbplatser ("partnersidor").

För att mäta framgången med en affiliate-länk, utvärdera beställningar som genereras via en sådan länk och motsvarande fakturering av provisionsbetalningar använder leverantören cookies och/eller jämförbara tekniker som i princip sätts på partnersidorna och för vilka vi inte är ansvariga för dataskydd. I detta sammanhang behandlar leverantören regelbundet också IP-adressen och eventuellt ytterligare enhetsinformation.

Alla ovan beskrivna behandlingar, särskilt läsning eller lagring av information på den enhet du använder, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan återkalla ditt en gång givna samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att använda cookie-samtyckeshanteringsalternativen på partnersidorna.

6.5 CJ Affiliate-partnernätverk

Vi deltar i följande leverantörs affiliate-program: CJ Affiliate (Conversant Europe Limited), 1:a våningen, 40 Dukes Place, London, EC3A 7NH

I detta sammanhang har vi placerat länkar på vår webbplats som leder till erbjudanden på leverantörens eller tredje parters webbplatser ("partnersidor").

För att mäta framgången med en affiliate-länk, utvärdera beställningar som genereras via en sådan länk och motsvarande fakturering av provisioner, använder leverantören cookies och/eller liknande teknik som i grunden sätts på partnersidorna och för vilka vi inte är ansvariga för dataskydd. I detta sammanhang behandlar leverantören regelbundet också IP-adressen och eventuellt ytterligare enhetsinformation.

Alla ovan beskrivna behandlingar, särskilt läsning eller lagring av information på den enhet du använder, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan återkalla ditt en gång givna samtycke när som helst för framtiden genom att använda cookie-samtyckeshanteringsalternativen på partnersidorna.

Vid överföring av data till leverantörsplatsen garanteras en adekvat dataskyddsnivå genom ett adekvat beslut från Europeiska kommissionen.

7) Webbanalystjänster

7.1 Google Analytics 4
Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan analysera användningen av webbplatser.
När du använder Google Analytics 4 används standardmässigt så kallade "cookies". Cookies är textfiler som lagras på din enhet och möjliggör en analys av din användning av en webbplats. Informationen som samlas in av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive den IP-adress som överförs från din enhet, förkortad med de sista siffrorna, se nedan) skickas vanligtvis till en Google-server och lagras och bearbetas där. Detta kan också innebära att information överförs till servrar som tillhör företaget Google LLC i USA och att ytterligare bearbetning av informationen sker där.
När du använder Google Analytics 4 samlas och bearbetas IP-adressen som överförs från din enhet när du använder webbplatsen alltid och automatiskt endast i anonymiserad form, så att en direkt koppling till personer i de insamlade uppgifterna utesluts. Denna automatiska anonymisering sker genom att IP-adressen som överförs från din enhet förkortas av Google inom medlemsstater i Europeiska unionen (EU) eller inom andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
På vårt uppdrag använder Google denna och annan information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter (rapporter) om dina webbplatsaktiviteter respektive ditt användarbeteende och för att tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till din användning av webbplatsen och internetanvändning gentemot oss. Den IP-adress som överförs från din enhet inom ramen för Google Analytics 4 och förkortas kommer inte att kombineras med andra Google-data. De uppgifter som samlas in inom ramen för användningen av Google Analytics 4 lagras i 2 månader och raderas därefter.
Google Analytics 4 möjliggör också skapandet av statistik med uttalanden om ålder, kön och intressen för webbplatsanvändare baserat på en utvärdering av intressebaserad reklam och med hjälp av information från tredje part genom en speciell funktion, de så kallade ”demografiska egenskaperna”. Detta gör det möjligt att identifiera och skilja användargrupper på webbplatsen för att optimera marknadsföringsåtgärder för målgrupper. Data som samlas in via ”demografiska egenskaper” kan dock inte kopplas till en viss person och därmed inte heller till dig personligen. Dessa data som samlas in via funktionen ”demografiska egenskaper” lagras i två månader och raderas därefter.
Alla ovan beskrivna behandlingar, särskilt användningen av Google Analytics-cookies för lagring och avläsning av information på den enhet du använder för att använda webbplatsen, sker endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR. Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under din användning av webbplatsen. Du kan återkalla ditt en gång givna samtycke när som helst med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst via det ”Cookie-Consent-Tool” som finns tillgängligt på webbplatsen.
Som en utökning av Google Analytics 4 kan även tjänsten Google Signals användas på denna webbplats. Med Google Signals kan vi skapa enhetsöverskridande rapporter (rapporter) från Google (s.k. "Cross Device Tracking"). Om du har aktiverat "personliga annonser" i dina inställningar i ditt Google-konto och har kopplat dina internetaktiverade enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarbeteendet över enheter när du ger ditt samtycke till användningen av Google Analytics 4 enligt artikel 6.1 lit. a GDPR och skapa databasmodeller baserade på detta. Anmälningar och enhetstyper för alla webbplatsanvändare som har loggat in på ett Google-konto och har genomfört en konvertering beaktas. Data visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den relevanta konverteringen ägde rum. I fallet med användning av Google Signals får vi inga personuppgifter från Google, utan endast statistik som skapas på basis av Google Signals. Du har möjlighet att inaktivera funktionen "personliga annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och därmed avaktivera enhetsöverskridande analys i samband med Google Signals. Följ anvisningarna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Ytterligare information om Google Signals finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de
Som en utökning av Google Analytics kan även funktionen "UserIDs" användas på denna webbplats. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi skapa enhetsöverskridande rapporter (rapporter) från Google (s.k. "Cross Device Tracking"). Detta innebär att ditt användarbeteende kan analyseras över enheter när du ger ditt samtycke till användningen av Google Analytics 4 enligt artikel 6.1 lit. a GDPR, om du har skapat ett personligt konto på denna webbplats genom din registrering och är inloggad med dina inloggningsuppgifter i ditt personliga konto på olika enheter. De insamlade data visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den relevanta konverteringen ägde rum.
Vi har ingått ett så kallat avtal om databehandling med Google för vår användning av Google Analytics 4, genom vilket Google åtar sig att skydda data för våra webbplatsanvändare och inte vidarebefordra dem till tredje part.
För att säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls även vid eventuell överföring av data från EU eller EES till USA och eventuell ytterligare bearbetning där, åberopar sig Google på de så kallade standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen, som vi har avtalat kontraktuellt med Google.
Ytterligare juridiska anmärkningar om Google Analytics 4, inklusive en kopia av de nämnda standardavtalsklausulerna, finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de och på https://policies.google.com/technologies/partner-sites

7.2 - Mouseflow (Mouseflow ApS)
Denna webbplats använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, för att spela in slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med pseudonymiserad IP-adress). Detta skapar en logg över musrörelser och klick med syftet att spela upp enskilda webbplatsbesök i urval och dra potentiella förbättringar för webbplatsen från detta. Informationen som behandlas kommer inte att vidarebefordras till tredje part.
Alla ovan beskrivna behandlingar, särskilt inställningen av cookies för att läsa av information på den använda enheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR. Utan detta samtycke kommer Mouseflow inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan återkalla ditt medgivande när som helst med effekt för framtiden. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst i "Cookie-Consent-Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.
För att permanent motsätta dig insamling av data och skapande av pseudonymiserade användarprofiler och inställning av cookies för framtiden, kan du alternativt ladda ner och installera ett Opt-Out-Cookie från följande webbplats: www.mouseflow.de/opt-out/
Ytterligare information och Mouseflows sekretesspolicy kan hittas här: https://mouseflow.com/privacy/
- Denna webbplats använder "Google Tag Manager", en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan: "Google"). Google Tag Manager erbjuder en teknisk grund för att samla olika webbapplikationer, inklusive spårnings- och analys tjänster, och kalibrera, styra och koppla dem till en enhetlig användargränssnitt.
Google Tag Manager lagrar inte information på användarens enheter eller läser den. Tjänsten utför inte heller några oberoende dataanalyser.
Emellertid överförs din IP-adress till Google när sidan laddas och kan eventuellt lagras där. Det är också möjligt att överföra data till Google LLC:s servrar i USA.
Denna behandling utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR. Utan detta samtycke kommer Google Tag Manager inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan återkalla ditt medgivande när som helst med effekt för framtiden. För att utöva din återkallelse, vänligen inaktivera denna tjänst i "Cookie-Consent-Tool" som tillhandahålls på webbplatsen. Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google, där Google åtar sig att skydda våra besökares data och inte överföra den till tredje part.
För överföring av data från EU till USA hänvisar Google till så kallade standarddataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen, som syftar till att säkerställa en europeisk dataskyddsnivå i USA.
Ytterligare information om sekretess för Google Tag Manager finns här: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de
Till tjänster och applikationer relaterade till dataskydd som har samlats i Google Tag Manager får du separat information i de relevanta avsnitten i denna sekretesspolicy.

8) Verktyg och övrigt

Cookie-samtyckesverktyg

Denna webbplats använder ett så kallat "cookie-samtyckesverktyg" för att inhämta effektiva användarsamtycken för samtyckespliktiga cookies och cookie-baserade applikationer. "Cookie-samtyckesverktyget" visas för användarna i form av ett interaktivt användargränssnitt när sidan öppnas, där de kan ge sitt samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer genom att kryssa i rutor. Genom att använda verktyget laddas alla samtyckespliktiga cookies/tjänster endast när den aktuella användaren ger sitt samtycke genom att kryssa i rutor. Detta säkerställer att sådana cookies endast placeras på användarens enhet om samtycke har lämnats.
Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-preferenser. Personliga användardata behandlas i princip inte.
Om det i enskilda fall ändå sker en behandling av personuppgifter (t.ex. IP-adress) för att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, sker detta enligt artikel 6.1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en laglig, användarspecifik och användarvänlig hantering av samtycke för cookies och därmed av en laglig utformning av vår webbplats.
Ytterligare rättslig grund för behandlingen är också artikel 6.1 lit. c GDPR. Som ansvariga är vi juridiskt skyldiga att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användarsamtycke.
Vi har ingått ett avtal om databehandling med leverantören, vilket säkerställer skyddet av våra besökares data och förbjuder obehörig vidarebefordran till tredje part.
Mer information om operatören och inställningsmöjligheterna för Cookie-Consent-verktyget finns direkt i det relevanta användargränssnittet på vår webbplats.

9) Rättigheter för den berörda personen

9.1 Den gällande dataskyddslagen ger dig följande rättigheter gentemot den ansvarige för behandlingen av dina personuppgifter (rätt till information och ingripande), varvid vi hänvisar till den angivna rättsliga grunden för respektive förutsättningar för utövande:

 • Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR;
 • Rätt till radering enligt artikel 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 GDPR;
 • Rätt till information enligt artikel 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR;
 • Rätt att återkalla lämnade samtycken enligt artikel 7.3 GDPR;
 • Rätt att klaga enligt artikel 77 GDPR.

9.2 RÄTT ATT INVÄNDA

Om vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för en intresseavvägning på grund av vårt övervägande berättigade intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med framtida effekt av skäl som uppstår från din särskilda situation.
Om du utnyttjar din rätt att invända, avslutar vi behandlingen av de berörda uppgifterna. En fortsatt behandling förbehålls om vi kan bevisa tvingande skäl för behandlingen som överväger dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas av oss för att bedriva direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring. Du kan utöva din rätt att invända som beskrivet ovan.

Om du utnyttjar din rätt att invända, avslutar vi behandlingen av de berörda uppgifterna för direktmarknadsföringsändamål.

10) Lagringstid för personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter baseras på den aktuella rättsliga grunden, behandlingsändamålet och - om det är relevant - även på den aktuella lagstadgade lagringsperioden (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter baserat på ett uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR lagras dessa uppgifter så länge den berörda personen inte återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsfrister för data som behandlas inom ramen för rättsliga åtaganden eller liknande åtaganden baserat på artikel 6.1 b i GDPR, raderas dessa data rutinmässigt efter att lagringsfristerna löpt ut, förutsatt att de inte längre krävs för att uppfylla eller inleda avtal och/eller att vi inte längre har något berättigat intresse av att fortsätta lagra dem.

Vid behandling av personuppgifter baserat på artikel 6.1 f i GDPR lagras dessa uppgifter så länge den berörda personen inte utövar sin rätt att invända enligt artikel 21.1 i GDPR, såvida vi inte kan påvisa tvingande skäl för behandlingen som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring baserat på artikel 6.1 f i GDPR lagras dessa uppgifter så länge den berörda personen inte utövar sin rätt att invända enligt artikel 21.2 i GDPR.

Om det inte framgår något annat från den övriga informationen i detta uttalande om specifika behandlingssituationer, raderas lagrade personuppgifter i övrigt när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.